Ασύρματα-Ενσύρματα δίκτυα Internet

Μια ασύρματη κάλυψη χώρου προκειμένου να επιτύχει ένα άριστο αποτέλεσμα απαιτείται να έχει:
α) σωστή μελέτη (λεπτομερείς μετρήσεις με κατάλληλα μηχανήματα) του υπό κάλυψη χώρου και
β) αξιοπιστία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
Η εταιρία OPTITEL κατόπιν πραγματοποίησης εξειδικευμένης έρευνας και των κατάλληλων μετρήσεων -με εξελιγμένα μηχανήματα- του υπό κάλυψη χώρου, προμηθεύει τον εκάστοτε πελάτη με τον πλέον κατάλληλο και επώνυμο εξοπλισμό (access points – poe – switces – router – controller – firewall – proxy server). Στη συνέχει το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της OPTITEL εγκαθιστά και προγραμματίζει τον ενεργό εξοπλισμό.
 mt1jpg mt2mt3
Ο αξιόπιστος εξοπλισμός και ο προγραμματισμός δίνουν την δυνατότητα στον υπεύθυνο δικτύου της εταιρίας να διαχειρίζεται το δίκτυο με web based εφαρμογή, να επιτρέπει και να απαγορεύει χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφαρμογών και να παρακολουθεί διάφορα στατιστικά στοιχειά για την χρήση του δικτύου.
mt4 mt5
Επιλέξτε και εμπιστευθείτε την OPTITEL για συνεργάτη, καθώς σας παρέχει εγγύηση και συνεχή υποστήριξη με παροχή εργασιών και ανταλλακτικών.