Δομημένη Καλωδίωση – Οπτικές Ινες

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας αναλαμβάνει να σας εξοπλίσει με όλες τις διαθέσιμες δικτυακές τεχνολογίες σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευσή μας στον τερματισμό δικτύων φωνής και δεδομένων σε επιχειρήσεις και ξενοδοχεία δίνει την δυνατότητα για επαγγελματικές συμβουλές στον πελάτη για την κατασκευή δομημένων δικτύων και σε συνεργασία με τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα για την λειτουργία του δικτύου, όπου αυτό χρησιμοποιηθεί: PC’s, PAY TV, INTERNET. Όπου δεν απαιτείται δομημένο δίκτυο φωνής και δεδομένων αναλαμβάνουμε την κατασκευή τηλεφωνικών δικτύων σε τηλεφωνικούς κατανεμητές.

πριν                                                 μετά
         

Σκοπός της OPTITEL είναι η άριστη μελέτη, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση δικτύων και δομημένης καλωδίωσης, με προμήθεια άριστων υλικών τερματισμού δομημένης καλωδίωσης και οπτικών ινών καθώς και ο τερματισμός – πιστοποίηση αυτών.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη χωροταξική μελέτη στον οποίο θα αναπτυχθεί το δίκτυο, οι θέσεις όπου θα υπάρχει ο κεντρικός κατανεμητής, οι υπολογιστές, οι κεραίες και τα τηλέφωνα, όπως επίσης και οι ενδεχόμενες ζεύξεις καλωδίωσης μεταξύ κατανεμητή όπου καταλήγει το δίκτυο των φορέων και του δικτύου. Αφού πραγματοποιηθεί η μελέτη δημιουργείται ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα των εργασιών μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι καλωδιώσεις, η δόμηση των καναλιών και των πριζών.

Αναλαμβάνουμε άμεσα την μέτρηση καθώς και την άρση βλαβών σε ήδη υπάρχοντα δίκτυα τα οποία πιθανόν να παρουσιάζουν προβλήματα λόγω παρέλευσης χρόνου.

Καθ’ όλη την διάρκεια παρέχεται πλήρης ενημέρωση και καθοδήγηση ολόκληρης της διαδικασίας.