Στοιχεία εταιρίας

Επωνυμία εταιρίας: ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Χ ΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ
Κεφαλαιουχική προσφορά εταίρων: 3.000,00€
Αρ. ΓΕΜΗ: 022074550000
Εδρα: Σταμαθιουδάκη 70 – Ρέθυμνο τκ 74100
Εκθεση: Μ. Γεωργιάδη 12 _ Ηράκλειο
Ιστοσελίδα: www.optitel.gr
Διαχειριστές: 1) Λαγουδάκης Χαράλαμπος – Βαβουράκηδων 4 – Ρέθυμνο
2) Αφοξενίδου Δωροθέα – Βαβουράκηδων 4 – Ρέθυμνο