Συστήματα ασφαλείας – κλειστά κυκλώματα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας προϋποθέτει πρώτα από όλα μία καλή μελέτη του προς φύλαξη ή προς παρακολούθηση χώρου, ώστε να εξασφαλιστούν κατά το μέγιστο βαθμό τα καλύτερα για τον πελάτη αποτελέσματα.
               

Ο OPTITEL παρέχει συστήματα συναγερμών σε επιχειρήσεις καθώς και κάμερες παρακολούθησης χώρων με δυνατότητα καταγραφής σε PC ή DVR και παρατήρησης μέσω internet. Ως αντιπρόσωποι της “Sigma” μπορούμε να εγγυηθούμε για την αξιοπιστία και την καλή λειτουργία των συστημάτων που σας εγκαθιστούμε.

 

Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων ασφαλείας, ώστε να μπορεί η κάθε επιχείρηση να τα διατηρεί σε άριστο επίπεδο λειτουργίας. Η τεχνική υποστήριξη γίνεται είτε κατά κλήση, είτε με ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και τις απαιτήσεις του πελάτη, παντα με την ποιότητα της SIGMA.