Υπηρεσίες

Η εταιρεία OPTITEL, με δύο καταστήματα, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο της Κρήτης προσφέρει τις υπηρεσίες της με τα πιο εξελιγμένα προϊόντα της αγοράς, δίνοντας συνεχώς έμφαση στην εξέλιξη και την εξυπηρέτηση των πελατών της. Κύριο μέλημά της είναι η ποιότητα των μηχανημάτων που εγκαθιστά καθώς και η ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, τα οποία σε συνδυασμό, δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που την διακρίνει στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Τηλεφωνικά κέντρα
 • Εγκατάσταση, Προγραμματισμός και Αναβάθμιση όλης της γκάμας τηλεφωνικών κέντρων SIEMENS (σειρά 1000, 3000, 4000).
 • Συντήρηση και service εγκατεστημένων μηχανημάτων και παρελκόμενων ανά πάσα στιγμή.
 • Εγκατάσταση περιφερειακών συστημάτων για τηλεφωνικά κέντρα (voice mail – recording)συστήματα προαπάντησης και αυτόματη καθοδήγηση καλούντος.
 • Ενοποίηση τηλεφωνικών κέντρων σε περιπτώσεις υποκαταστημάτων.
Δομημένη καλωδίωση
 • Τερματισμός δικτύων φωνής και δεδομένων.
 • Τερματισμός οπτικών ινών.
 • Πιστοποιημένα υλικά ενεργού εξοπλισμού & Φάκελος πιστοποίησης έργου.
 • Ειδικά όργανα ελέγχου και πιστοποίησης για data & fiber optic.
  (περισσότερες λεπτομέρειες..)
Ασύρματα / Ενσύρματα δίκτυα Internet
 • Κατάλληλη προετοιμασία και ακριβής μελέτη του χώρου.
 • Μετρήσεις από έμπειρους τεχνικούς με κατάλληλα μηχανήματα.
 • Προμήθεια αξιόπιστου και επώνυμου εξοπλισμού σε συνδυασμό με ορθή εγκατάσταση.
 • Δυνατότητα χρήσης συνδυαστικά (δίκτυο δεδομένων, παραγγελιοληψία, εντοπισμός θέσης προσωπικού, τηλεφωνία κτλ).
 • Άριστη κάλυψη χώρου για επιχειρήσεις και ξενοδοχεία με εγγύηση για το αποτέλεσμα.
 • Εξασφάλιση συνεχούς υποστήριξης με παροχή εργασιών και ανταλλακτικών.
  (περισσότερες λεπτομέρειες..)
Συστήματα ασφαλείας – κλειστά κυκλώματα
 • Δωρεάν προμελέτη και μέτρηση χώρου, προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες για ασφάλεια και παρακολούθηση του χώρου.
 • Εξασφάλιση της βέλτιστης κάλυψης ασφαλείας για τον υπο φύλαξη χώρο.
 • Άριστη εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού καθώς και καμερών παρακολούθησης, με δυνατότητα καταγραφής σε Υπολογιστή ή DVR και παρατήρησης μέσω Internet.
I-Track
 • Υπηρεσία διαχείρισης οχημάτων & καυσίμου
 • Θέση όλων των οχημάτων 24 ώρες το 24 ωρο
 • Αναπαράσταση δρομολογίων
 • Εκτύπωση ημερησίων αναφορών
 • Προστασία από κλοπή καυσίμων
 • Διαχείριση σημείων ενδιαφέροντος
 • Αντικλεπτική προστασία
 • Γεωγραφικός περιορισμός οχημάτων
 • Ασφαλής οδήγηση

Στόχος της OPTITEL είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη και η πλήρης ικανοποίησή από τις υπηρεσίες και από τα προϊόντα που προσφέρει. Μελετάμε τις πραγματικές λειτουργικές σας ανάγκες ώστε να επιτυγχάνεται μία σωστή πώληση η οποία δεν θα υπολείπεται αλλά και δεν θα υπερβαίνει των πραγματικών αναγκών, πάντα με γνώμονα το μακροχρόνιο όφελος και την προστιθέμενη αξία (value – money). Δεσμευόμαστε πάντα με εγγύηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων που παρέχουμε.